http://www.pixmac.co.uk/

VAIKŲ MALDOS


Kiekviena šeima turi savitą ugdymo ir auklėjimo modelį. Savi ir tikėjimo ritualai. Toms šeimoms, kurios nori atskleisti gėrį ir švelnumą savo atžalose, rekomenduotina jau nuo pat ankstyvos vaikystės išmokyti melstis. Malda gali būti savais žodžiais, gali būti eiliuota.

Ačiū ačiū TAU DIEVULI
už saulutę ir mėnulį.
Ir už aukso žvaigždutes-
tokias šviesias ir meilias.
Ačiū, Dieve, TAU kasdieną
ir už duoną, ir už pieną,
ir už viską, ką turiu,
ačiū ačiū TAU tariu.

 

"Saulei nusileidus,
Vakarui atėjus, 
Nuoširdžiai meldžiuosi, 
Rankeles sudėjęs:

Dieve Visagali, 
saugok mūsų šalį, 
tėtį ir mamytę, 
ir mane mažyti"

“Angelėli, Sarge mano,
Tegu tavo akys gano
Visą naktį, visą dieną
Mano judesį kiekvieną.

Pasiėmus tavo ranką
Tegu siela tiesiai kanka
Su dorybe pas Dievulį.
Vesk ten, Angele bičiuli!”

Pasimeldus, galima praplėsti savais žodžiais, išvardinti tai, kas tuo metu vaikui aktualu. Taip bus aiskiau ir vaikučio išgyvenimus, ir poreikius pastebėti., o mažasis mokysis atvirai bendraut su Dievu. Supras, kad Jam galima viska patiket. Kai kuriems vaikams saugumo gali suteikti ir pokalbis su angelu sargu.

Svarbu, kad tai jam patiktų ir tiktų.Puiki alternatyva vietoje žaidimo su kompiuteriu, nuostabus vakaro ritualas nurimti ir harmoningai užmigti.

Neturite teisių komentuoti

   

Vaikai. Įmonės

   
   
   
© SU university